ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI K.C.I. KROSOFT

Login:
Hasło:
 
Login jest to numer państwa umowy (bez ukośnika oraz roku).
Informacja o haśle znajduje się w protokole zdawczo-odbiorczym bedącym załącznikiem do umowy,
oraz jest dostępna w Biurze Obsługi Klienta w Krośnie przy ulicy Kolejowej 1 ( po okazaniu dokumentu tożsamości ).
Z przyczyn bezpieczeństwa hasła nie podajemy telefonicznie.
Jezeli nie jesteś jeszcze naszym klientem i chcesz zamówić usługę kliknij tutaj.
Krośnieńskie Centrum Informatyczne "Krosoft"
38-400 Krosno

Biuro Handlowe:
ul. Kolejowa 1 (budynek RCKP)
telefon: 133061000